Proces legalizacji

Nasze oferta obejmuje usługę badania zbiorników dla urządzeń, których okres eksploatacji skończył się lub w wyniku zdarzenia drogowego nastąpiło zatrzymanie dowodu rejestracyjnego bądź samochód został sprowadzony z zagranicy oraz montażu nowych zbiorników LPG.

W naszej firmie wykonywane są następujące rodzaje badań:

  • badania doraźne – wykonywane dla zbiorników LPG, których okres od daty produkcji jest krótszy niż 10 lat;
  • badania okresowe – dotyczą zbiorników LPG – których okres od daty badania wyniósł 10 lat oraz takie które nie posiadają znaku odbioru TDT ,
  • badania dla samochodów, które posiadają instalację gzowa zamontowaną za granicą.

Starając się wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, mamy dla Państwa dwie propozycje przeprowadzenia badania zbiornika. Mogą Państwo zostawić samochód na czas legalizacji i odebrać samochód z zalegalizowanym zbiornikiem lub umówić się na demontaż zbiornika i w późniejszym terminie podjechać ponownie na monaż zbiornika po legalizacji. Po wymontowaniu zbiornika do badania samochód, może być używany na benzynie do momentu, aż będzie on ponownie zamontowany.

Aby zapobiec dyskwalifikacji zbiornika do okresowego badania należy zwrócić uwagę na czytelność oznaczenia na tabliczce znamionowej, która powinna zawierać następujące dane: numer seryjny, dane producenta, ciśnienie próby, stopień napełnienia, numer homologacji 67R-, informacje zawierające datę produkcji oraz datę zakończenia eksploatacji. W sytuacji braku możliwości odczytania powyższych danych lub braku oznaczenia badanie nie może zostać przeprowadzone. Również istotne są dokumenty pojazdu, w których musi zostać odnotowane badanie. Jeśli zbiornik jest bardzo silnie skorodowany jest to także kryterium powodujące dyskwalifikację, podobnie jak oznaczenie KE (koniec eksploatacji) lub poddanie badaniu zbiornika, który został niedopuszczony do użytkowania przez TDT.

Należy pamiętać, że zbiornik gazu LPG w samochodzie zgodnie z aktami prawnymi może zostać użytkowany maksymalnie 10 lat. Eksploatacja zbiornika LPG liczona jest od daty produkcji, a maksymalny okres w którym może być używana wynosi 20 lat. Jeśli termin ważności Państwa zbiornika dobiega końca, proponujemy skontaktować się z naszą firmą i ustalić najkorzystniejsze rozwiązanie. Zazwyczaj legalizacja zbiornika jest znacznie tańsza niż wymiana na nowy.